Rate this post

אלומיניום או ברזל ? מצא את ההבדלים

אלומיניום וברזל הן שתיהן מתכות שאותן ניתן לכרות מן הקרקע, מהטבע, ויחד עם זאת, מדובר בשתי מתכות שונות לחלוטין ובעלות מאפיינים שונים, המתאימות ליישומים שונים. בבחינה של שתי המתכות זו מול זו ניתן להצביע על מספר מאפיינים בולטים המבדלים את שתי המתכות הללו:

· מיגנוט – ברזל היא המתכת בעלת רמת המיגנוט הגבוהה ביותר בטבע, בעוד שאלומיניום היא מתכת בעלת רמת מיגנוט אפסי, כשלמעשה הצמדת מגנט למתכת האלומיניום לא תייצר את אותו אפקט לו היינו מצפים מהצמדת מגנט למתכת. בהרבה יישומים אין לכך כל משמעות, אך בהרבה אחרים דווקא כן.

· עמידות בלחות – לחות ורטיבות מייצגות את אחד מהאויבים הגדולים ביותר של מרבית המתכות, ובכלל זה גם אלומיניום אם כי בצורה מעט שונה. כאשר נוצר מגע בין לחות ובין מתכת, מתחיל תהליך כימי המוביל בדרך כלל לחלודה. לאורך זמן החלודה מתחילה להעמיק בתוך המתכת וגורמת להתפוררות מוחלטת של המתכת. ברזל הוא סוג של מתכת הנחשב לרגיש מאוד ללחות, ובדרך כלל, כל יישום של ברזל במוצרים וחפצים שונים מחייב ציפוי של הברזל באמצעות צבע נוגד לחות.

אלומיניום היא מתכת שאינה מחלידה, מה שמעניק לה יתרון עצום על ברזל בכל יישום שבו ישנה חשיפה של המתכת לסביבות לחות כמו חלונות, מכוניות, מתקני טבע, שערים, דלתות חיצוניות וכדומה. יחד עם זאת, אלומיניום כן סובלת מהצטברות קורוזיה בעקבות חשיפה ללחות. קורוזיה היא בעיה הרבה יותר קטנה מאשר חלודה, ובמקרים רבים כלל אין לה חשיבות, אך גם מולה ניתן להתגונן באמצעות ציפוי מתאים.

· משקל – הבדל משמעותי נוסף בין אלומיניום וברזל הוא המשקל פר יחידת גודל. ברזל היא מתכת כבדה הרבה יותר מאשר אלומיניום, מה שהופך את האלומיניום למתכת מאוד אטרקטיבית למשל בייצור מטוסים או מכוניות, שערים, דלתות וחלונות וכדומה, יישומים בהם המשקל הכולל משפיע על חוויית השימוש, ועל היכולות והביצועים של המוצר הסופי.

ההבדלים בין אלומיניום וברזל נמשכים הלאה לתחומים נוספים, אם כי שלושת ההבדלים הללו הם ההבדלים המרכזיים בין שני סוגי המתכות.