Rate this post

רבים הבתים בהם קיימות מרפסות בבית, המרפסות משמשות אותנו למספר רב של שימושים, ובראשן הצורך להירגע וליהנות באווירה שונה מזו שבבית הסגור. מרפסות רבות בנויות בצורה כזו שהן פתוחות תחת כיפת השמיים. כמובן שבבניינים גבוהים קיימות סגירות מסוימות המונעות נפילה מטה, העשויות חומרים שונים. אולם, לעיתים נוצר הצורך בסגירת מרפסת שמש כדי להסב אותה לחדר שונה בתכלית, הצורך הזה מביא עמו מספר לבטים אותם יש לפתור כדי ליהנות בסוף התהליך מחדר הממוקם במרפסת, אמנם הוא לא משמש כאחת שכזו …

תמונה של סגירת מרפסת עם פרגולת אלומיניום 

מדוע יש צורך בסגירת מרפסת שמש ?

עצם היותו של המונח "מרפסת שמש" מביא אותנו למסקנה כי סגירת המרפסת מונעת כניסת השמש. הדבר נכון בחלקו ולא בכל הפעמים. אולם, סגירת מרפסת שמש מבוצעת במקרים בהם אכן עלינו להפוך את האזור הזה לחדר עם תכלית אחר, למשל: אם ברצוננו להגדיל את הסלון שלנו, או אם אנו רוצים לשים תאורה בתקרת המרפסת או מאוורר מסוים, נאלץ להפוך את המרפסת הפתוחה, למרפסת כזו אשר תהיה סגורה היטב. לעיתים, עולה הצורך שלנו בבניית חדר נוסף בבית לבן משפחה מסוים וזאת על ידי פרגולה מאלומיניום. אם יש לנו מרפסת שמש בגודל מתאים, נוכל אזי להפוך אותה לחדר לכל דבר. לאחר סגירת מרפסת השמש, נחבר חשמל כך שהחדר יהיה "כהלכתו" לכל דבר ועניין.

האם סגירת מרפסת שמש יקרה ?

כמו כל תהליך בנייה מסוים, הדבר עולה כסף, וסגירת מרפסת שמש בבית היא דבר שיש לקחת אותו בחשבון מבחינה של עלויות התקציב שלנו. כמובן שיש לקחת בחשבון את סוגי החומרים מהם תיסגר המרפסת בסופו של דבר, כי אלו החומרים שמייקרים או מוזילים את המחיר הסופי. נקודה מעניינת היא שכמו שהעלות של סגירת המרפסת יקרה עבורנו, כך היא תוחזר לנו ע"י העלאת ערך הדירה (מאחר שהוספנו לבית עוד חדר בצורה כלשהי, ערך הדירה לרוב עולה בהתאמה, כך שאנו בסופו של יום נוכל לקבל חזרה את ההשקעה הראשונית שלנו בסגירת מרפסת שמש, ואף יותר).

סגירת מרפסת עם פרגולת אלומיניום

מה חשוב לדעת בביצוע סגירת מרפסת שמש בבית ?

דבר חשוב ביותר שיש להפנים עוד טרם תחילת התהליך עצמו הוא בקבלת ההיתרים לבצע זאת. כיום, עם כל הבירוקרטיה הקיימת, לא כל אחד יכול לסגור את המרפסת שלו ולבצע עליה כעולה על רוחו. קיימים חוקים המעוגנים בנוקשות ברורה מאוד, ואשר לא מטילים צל של ספק לגבי מה מותר ומה אסור לבצע במרפסת. רק לאחר שנקבל את כל האישורים המתאימים נוכל להתחיל לתכנן ולבנות את החדר על גבי המרפסת שלנו.

לסיכומו של דבר, סגירת מרפסת שמש עם פרגולה מאלומיניום הפכה נפוצה מאוד בשנים האחרונות בישראל, ובעלי בתים שונים מנצלים את אזור זה להפיכתו לחדר עם אופי ומטרה מסוימת עבורם.